R.C. De Oude Molen

Historie

In de eerste helft van de jaren ’50, toen de gemeente Beek en Donk verrijkt werd met trottoirs, werd in de straten al druk gerolschaatst. Maar in 1957 begon het in Beek en Donk pas echt!! Er werden door de heer Theunissen en mejuffrouw van Stiphout wat meisjes bij elkaar getrommeld om in clubverband te gaan rolschaatsen. Na verloop van tijd kreeg men toestemming om de speelplaats van de jongensschool in Donk als oefenbaan te gebruiken. De belangstelling werd echter zo groot, dat men toch eens over een nieuw onderkomen moest gaan piekeren. Als de kinderen in die tijd namelijk een keer lekker wilde rolschaatsen dan moesten ze op de fiets naar onze zustervereniging “RODA” in Helmond.


Speelplaats van de jongensschool.

In eerste instantie werd door B&W beweerd dat er geen geschikt terrein was voor een nieuwe baan. Het bestuur is toen zelf op zoek gegaan, en niet zonder succes : aan de Lage Heesweg werd een stuk grond gevonden dat uitstekend geschikt was om een rolschaatsbaan aan te leggen. Op 3 september 1959 kregen wij het groene licht. Een spiegelgladde baan van 40 x 20m werd aangelegd. De baan die aan alle eisen voldeed werd direct tot de beste van Nederland gerekend. Op 31 juli 1960 werd de officiële opening verricht.


Spiegelgladde rolschaatsbaan.

De vereniging , welke aanvankelijk de naam “R. C. Beek en Donk” droeg, werd bij die gelegenheid tot “De Oude Molen” om gedoopt. Op de plaats waar de baan nu ligt stond vroeger namelijk een molen. Twee kolossale molenstenen markeren nog altijd, als stille herinnering aan die tijd, de ingang van de baan.


Herinnering aan vervlogen tijden.

In 1975 werd de eerste steen gelegd voor de nieuwe overdekte baan van 17X32 meter. Voor het nodige onderhoud stond de rollerclub zelf klaar, terwijl de gemeente de bouw en de nutsvoorzieningen voor haar rekening nam. Deze combinatie (buiten- en binnenbaan) was uniek voor Nederlandse begrippen. Een verdere privatisering leidde er in 1996 toe dat de hal en buitenbaan, met al haar lusten en lasten, geheel in handen kwam van de rollerclub zelf.


De eerste steen van de overdekte rolschaatshal.

Na de oprichting van de Technische Commissie Kunstrijden (TCK) in 1976 werd in 1979 de Technische Commissie Showrijden (TCS) opgericht. Deze commissie zorgde voor het structureel opkrikken van het showelement bij het rolschaatsen. In 1992 werd er voor het eerst een kerstshow, later omgedoopt tot kerstROLLERshow, gehouden die steeds professioneler is geworden. Sinds december 2005 wordt de sprankelende kerstROLLERshow in drie voorstellingen in Sporthal D’n Ekker in Beek en Donk gehouden (voorheen in Gemert). Rijdsters, trainers, ouders, commissie- en bestuursleden en véle vrijwilligers werken maanden aan het tot stand komen van de show. In het weekend voor kerst wordt de show gebracht die zo’n 2100 bezoekers uit de regio maar ook ver daarbuiten trekt.

De ´werkgroep´en ´showcommissie´ zijn inmiddels gegroeid in de aankleding van de show. Het omtoveren van de sporthal tot een heus rolschaatstheater, het maken van rekwisieten en prachtig geschilderde decors. De imposante decordoeken worden aan vele andere organisaties verhuurd evenals de professioneel vervaardigde kostuums die door de showcommissie en vele vrijwilligers zijn gemaakt. Ook alle andere commissies dragen hun steentje bij tot het slagen van de kerstROLLERshow.


Optreden op Paleis Soesdijk bij het afscheidsdefilé van Koningin Juliana. (1980)

In de jaren 1989, 1992 tot en met 2001 werd de titel Algemeen Nederlands Kampioen Showrijden behaald. Ook op Europees niveau hebben wij de nodige successen geboekt. In 1999 de titel Europees Kampioen Kwartet en Europees Kampioen Cadet Kwartet, in 2000 Europees Kampioen Grote Groep. Het Precisionteam ‘The Undutchables’ nam in 2002 voor het eerst deel aan de Wereldkampioenschappen en behaalde een bewonderenswaardige achtste plaats. In 2004 werd het Cadet Kwartet Nederlands kampioen en behaalde bij de Europese Kampioenschappen in Italië een prachtige vierde plaats.


Foto gemaakt ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan in 1982

Niet alleen op groep- en showgebied is de rollerclub sterk aan het professionaliseren, ook op individueel gebied met het kunstrijden wat natuurlijk de basis vormt voor de professionele uitstraling die we op dit moment hebben. Bij het kunstrijden zijn door leden van De Oude Molen veel titels behaald en worden door de Nederlandse Rolschaats Bond regelmatig rijdsters geselecteerd voor deelname aan de Europese- en Wereldkampioenschappen Kunstrijden.

Het feit dat De Oude Molen op het hoogste niveau kan meedraaien vergt veel tijd, energie, enthousiasme, voorbereiding en discipline. Doordat er steeds hogere eisen aan de sport worden gesteld, wordt dit ook steeds meer verlangd van de ondersteunende trainers, de beschikbare accommodatie, financieel draagvlak en noem maar op. We zijn op een punt aangeland dat we eigenlijk uit ons jasje groeien, ook doordat de vloeroppervlakte van onze binnenbaan voor wedstrijden te klein is. Regelmatig moet er naar andere accommodatie´s, met de minimale afmeting van 40×20 meter, in de regio uitgeweken worden. Inmiddels zijn er plannen voor een nieuwe professionele grote overdekte baan met de verplichte afmetingen. Of deze in de komende jaren gerealiseerd zal worden is afhankelijk van de gemeente en sponsoren.