R.C. De Oude Molen

Vertrouwenspunt Sport

Het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF helpt de beller bij het maken van de voor hemzelf juiste keuzes. Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Met het melden van misstanden signaleren we problemen en kan het beleid of de organisatie aangepast worden

Sporters, ouders, trainers, bestuursleden kunnen bij deze service terecht voor:

• persoonlijke vragen, dilemma’s of meldingen die vertrouwelijk zijn. In een vertrouwelijk gesprek met een deskundig vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf de regie op wat er met je verhaal wordt gedaan.

•het melden van misstanden waar iets mee moet worden gedaan. Deze meldingen leiden tot vervolgonderzoek, waarbij het mogelijk is dat dit onderzoek leidt tot sancties en/of maatregelen.

Ga hiervoor naar:

http://www.nocnsf.nl/help-het-is-mis-ik-wil-contact

 

De Nederlandse Rolschaats Bond heeft ook een vertrouwenscontactpersoon waarbij u terecht kunt.

Haar naam is Caroline Ooms ze is te bereiken via email: c.ooms@wintersport.nl