R.C. De Oude Molen

Verhuur Rollerhal

Reserveren van de Rollerhal kan via het invullen van het onderstaande formulier.


In onderstaande kalender kunt u nagaan of de Rollerhal nog beschikbaar is. Wij proberen deze lijst zo up-to-date mogelijk te houden maar dit geeft geen garantie dat een verzoek tot reservering ook daadwerkelijk gehonoreerd kan worden. Na uw reservering zullen wij u berichten als de reservering is geaccepteerd.