R.C. De Oude Molen

Rolrinckels

Rolrinckels zijn kinderen die nog niet in het bezit zijn van een bondstest.

 

 

Rolrinckel A op 1 januari. nog geen 8 jaar
Rolrinckel B op 1 januari. nog geen 10 jaar
Rolrinckel C op 1 jan.uari 10 jaar en ouder