R.C. De Oude Molen

Algemene Ledenvergadering

Wanneer:
1 januari 1970 @ 01:00 – 01:00
1970-01-01T01:00:00+01:00
1970-01-01T01:00:00+01:00
Waar:
RC de Oude Molen
Lage Heesweg
5741 Beek en Donk
Nederland

UITNODIGING  ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aan alle leden, ouders van leden jonger dan 14 jaar, vrijwilligers van R.C. De Oude Molen

Hierbij nodigen wij u uit om aanwezig te zijn tijdens de algemene ledenvergadering van R.C. De Oude Molen, op woensdag 19 maart 2014, aanvang 20.00 uur in de rollerhal.

Op de voorlopige agenda staan de volgende punten:voorzittershamer
– Opening door de voorzitter
– Mededelingen
– Vaststellen agenda
– Notulen ALV 27 maaart 2013
– Financiën:

  • Rollerclub De Oude Molen
  • Verslag KasControleCommissie
  • Stichting tot Steun
  • Begroting

-Benoeming Kas Controle Commissie
– Jaarverslagen diverse commissies
– Bestuursverkiezingen
– Jubilarissen
– Rondvraag
– Sluiting

Indien u nog bepaalde punten aan de orde wilt brengen, vernemen wij dit graag, zodat ze op de definitieve agenda geplaatst kunnen worden. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Mocht u verhinderd zijn, gelieve ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

Met vriendelijke groet, Namens R.C. De Oude Molen
Frank van Asten (Voorzitter)
Cor van Vijfeijken (Penningmeester)
Ellen Kuijpers (Secretaris)
Willem Westhoff (TCS)
Wouter Verboven (kandidaat-Voorzitter)