R.C. De Oude Molen

Afscheid, jubilaris en welkom bij de Algemene Ledenvergadering

Het was een volle agenda, woensdagavond 19 maart bij de Algemene Ledenvergadering van RC De Oude Molen. Naast alle cijfertjes en de jaarverslagen van alle commissies, stond deze vergadering toch vooral in het teken van het afscheid van voorzitter Frank.

Al ruim 12½ jaar is Dylona van Kaathoven lid van RC De Oude Molen, dat verdient een bloemetje.

  

Frank van Asten nam als vanouds plaats achter de bestuurstafel. Na 11 jaar trouwe dienst, met alle ups en downs, had Frank te kennen gegeven de voorzittershamer over te willen dragen. Voor Frank is het fijn dat er een geschikt opvolger is gevonden, die met algemene stemmen werd aangenomen als nieuwe voorzitter.

Wouter Verboven is nu de nieuwe voorzitter van RC De Oude Molen. Frank blijft actief binnen de club in een aantal commissies, en natuurlijk is hij toegetreden tot het select gezelschap van ere-leden. Meer over Frank van Asten, en wat hij voor onze club heeft betekent kun je lezen in het artikel: Afscheid van een bijzonder voorzitter.

  

Naast deze grote bestuurswisseling, nog een wisseling in het bestuur. Ook Cor van Vijfeijken heeft na jaren van trouwe dienst besloten zijn functies neer te leggen.

Voor de functie van penningmeester is er gelukkig al direct een geschikte kandidaat: Melanie Moors.

De functies van voorzitter TCK, en verhuurcommissie, die Cor eveneens in zijn portefeuille had, zijn nu even vacant. De club hoopt snel waardige opvolgers van Cor te vinden.

 

Het nieuwe bestuur van RC De Oude Molen;

Voorzitter: Wouter Verboven

Secretaris: Ellen Kuijpers

Penningmeester: Melanie Moors

Technische Commissie Show: Willem Westhoff

Technische Commissie Kunstrijden: vacant

 

Naast het bestuur zijn er nog diverse commissies, zoals: de werkgroep, kantinecommissie, activiteitencommissie, SkateSwingcommissie, sponsorcommissie en de PR-commissie. Alle commissies zijn gelukkig redelijk goed gevuld, maar nieuwe mensen die de club willen versterken zijn natuurlijk altijd welkom.

 

Na de vergadering werd er nog even gezellig na gekletst door alle aanwezigen, want zowel aftredend als nieuwe voorzitter
gaven een rondje: Proost, op een gezond RC De Oude Molen