R.C. De Oude Molen

NL Doet

Op zaterdag 22 maart hebben een aantal vrijwilligers van RC de Oude Molen hard gewerkt om het terrein rondom de hal wat op te ruimen, er werd gesnoeid , geharkt en opgeruimd. Het afval ging met een aantal aanhangers naar de gemeentewerf.
Ideeën werden geopperd hoe we het rondom de buitenbaan wat gezelliger konden maken. De grond wordt omgezet en er wordt gras ingezaaid, de bankjes krijgen een opknapbeurt.
Dus laat dan het mooie weer maar komen dat de rijdsters buiten kunnen rijden en de ouders lekker buiten kunnen zitten.