R.C. De Oude Molen

Jubilarissen en afscheid voorzitter bij de Algemene Ledenvergadering

Donderdag 21 maart was weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij RC de Oude Molen.

Als start van deze vergadering werden de jubilarissen even in het zonnetje gezet. Sandy en Michelle de Koning en Janne van Lieshout zijn alweer ruim 12.5 jaar lid van onze vereniging. Ze kregen uit handen van voorzitter Wouter Verboven een hele mooie bos bloemen en een attentie.

Voor Wouter was het de laatste ALV, want na 5 jaar voorzitter te zijn geweest had hij besloten te stoppen. Helaas is er op dit moment nog geen nieuwe voorzitter. Het bestuur neemt zijn taken voorlopig over en gaan op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Wouter blijft wel actief binnen de vereniging dus we gaan hem nog regelmatig tegenkomen. Wouter wij willen je bedanken voor jou inzet en inbreng als voorzitter de afgelopen 5 jaar.

Ellen Kuijpers was herkiesbaar als secretaris en met algemene stemmen herkozen.

Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

Voorzitter: Vacant

Secretaris: Ellen Kuijpers

Penningmeester: Melanie Moors

Technische Commissie Show: Ilse van Zelst

Technische Commissie Kunstrijden: Natasja Ermers